Rapporten Kompetencer og Matematiklæring er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen i samarbejde med Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd. Arbejdsgruppen argumenterer for, at læseplaner i matematik – og i alle andre fag – bør fokusere på den kompetence (i betydningen “ekspertise”), som eleverne skal have opbygget på et givet trin af uddannelsessystemet i stedet for den traditionelle kraftige fokusering på pensumlister. Rapporten præsenterer otte centrale matematiske kompetencer, som har gyldighed for matematikundervisning på samtlige uddannelsestrin. Desuden udpeges tre former for overblik og dømmekraft vedrørende matematik.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kompetencer og matematiklæring - Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark
Forfatter: Mogens Niss & Tomas Højgaard Jensen (red.)
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, Undervisningsministeriet 2002 (18)
Genre: Rapport
Omfang: 336
Årstal: 2002