Formålet med denne rapport er at fremlægge resultaterne fra forskningsprojektet
Kompetencer i produktionsorienterede forløb. Målet med projektet har været at identificere centrale
kompetencer og arbejdsprocesser i forskellige produktionsorienterede forløb i billedkunst,
design og mediefag. Projektet har haft særligt fokus på, hvordan produktionsorienterede forløb
kan skabe sammenhænge mellem teori og praksis. Det overordnede forskningsspørgsmål
for projektet er:

Hvilke særlige kompetencer udøver eleverne i forløb i billedkunst, design og mediefag, der
kombinerer teori/analyse og praksis/produktion?

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kompetencer i produktionsorienterede forløb – faser og processer
Forfatter: Christian Dalsgaard
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 62
Årstal: 2015