I denne analyse fokuseres på de kompetencer, som eleverne opnår gennem de kreative fag, og på hvorvidt de erhvervede kompetencer bruges af eleverne efter gymnasiet. Der er tale om et pilotprojekt, idet projektet har haft til formål at afdække relevante sammenhænge på området, som efterfølgende kan gøres til genstand for videre analyse. Rapporten henvender sig bredt til alle interesserede parter på området, herunder politikere på uddannelsesområdet, kultur- og skoleforvaltninger, gymnasieskolen samt personalepolitiske afdelinger med interesse for kreative miljøer. Vi håber, at rapporten giver anledning til en debat om de kreative fags position og muligheder i gymnasieskolen i dag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kompetencer fra kreative fag i gymnasieskolen – hvad er kompetencerne, og bruges de?
Forfatter: Ulf Hjelmar & Rikke Plauborg
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning
Udgivelse: AKF Forlaget
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 82
Årstal: 2010