Kompetencebegrebet bruges til at betegne viden og kunnen, der nok kan handle om arbejdslivet, men i bredere forstand end en bestemt jobfunktion. Kompetence bruges om viden og kunnen, som man kan anvende i forskellige kontekster. Kompetence er integreret i personen og kan rumme aspekter af vilje, moral og personlige måder at gøre tingene på. Introduktionen af kompetencebegrebet rejser flere teoretiske og videnskabelige spørgsmål, bl.a. følgende: Hvad er indholdet i begrebet sammenlignet med beslægtede begreber? Repræsenterer begrebet en ny forståelse, eller er det blot et nyt ord for noget velkendt? Stiller begrebet nye krav til undervisning i forskellige fag og til uddannelsessystemets forskellige dele? Hvad bliver det faktiske resultat af kravet om at beskrive undervisningsmål og indhold i kompetencetermer? Artiklerne i dette skrift fra Institut for curriculumforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet giver svar på nogle af disse spørgsmål

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kompetence og curriculum
Forfatter: Per Fibæk Laursen
Institution: Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet
Udgivelse: CURSIV 2006 (1), s. 5-7
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 2
Årstal: 2006