Projektet Udvikling og afprøvning af redskab til kollegial supervision i gymnasieskolen tager udgangspunkt i de behov for udvikling af arbejds- og undervisningsformer, som gymnasiereformen fra 2004 stiller undervisere overfor. I projektbeskrivelsen begrunder vi bl.a. projektet med, at elevernes bevidsthed om egen læring er central i reformen og stiller nye krav til undervisernes kommunikation med eleverne og til professionalisering af lærernes samarbejde. Hensigten med projektet er primært kompetenceudvikling gennem dialog og dialogredskaber: Tæt på den enkelte underviser, på undervisningen og i samarbejde med kollegaer. Den kollegiale vejledningssamtale og observation af undervisning ses som et redskab til at stimulere den enkeltes pædagogiske og didaktiske refleksioner samt en mulighed for at forankre nye praksisformer i undervisning og samarbejdsformer. Herved bliver arbejdsformen i et længere perspektiv også en styrkelse af arbejdet i flerfaglige teams og af nye vejlednings- og undervisningsformer, ligesom den kan være en konkret tilgang til dialog også uden for undervisningssammenhænge, i forbindelse med møder og andre professionelle samtaler på skolen. Den kollegiale supervision kan spille en rolle i forhold til individuel pædagogisk udvikling og i forhold til skoleudvikling, og herudover kan den ses som et bud på et redskab til udvikling af både lærer og skole: den enkeltes udvikling gennem styrkelse af skolens dialogiske kultur.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kollegial Supervision i Gymnasieskolen
Forfatter: Hanne Leth Andersen & Lene Tortzen Bager
Institution: Aarhus Universitet
Udgivelse: Arbejdspapir fra Center for Undervisningsudvikling 2009 (1)
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 31
Årstal: 2009