Hvordan kan man arbejde med klasserumsledelse og elevinddragelse?

Det har en forskergruppe afprøvet i syv forskellige udviklingsprojekter på gymnasiale uddannelser. Udviklingsprojekterne har fra forskellige vinkler, gennem klasserumsledelse og elevinddragelse, arbejdet med nye måder at tænke uddannelse og undervisning, hvor især lærernes rolle som medskaber af en fagligt og socialt inkluderende klasserumskultur har været i fokus.

Lærerne tilknyttet de syv udviklingsprojekter peger især på tre faktorer af betydning for de udfordringer de møder i dag, blandt andet er der brug for øget samarbejde mellem lærerne om den enkelte klasse. Lærerne understreger desuden på at der er behov for bedre at kunne rammesætte undervisningen og herunder tydeliggøre forventningerne til eleverne. For de tredje har relationen til eleverne, og lærernes evne til at etablere og opretholde denne, fået større betydning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Klasserumsledelse og elevinddragelse - Erfaringer fra syv udviklingsprojekter på de gymnasiale uddannelser
Forfatter: Camilla Hutters, Astrid Lundby & Noemi Katznelson
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 88
Årstal: 2015