Denne rapport samler op på de tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojekters afprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.

Projekterne har fået forsøgs- og udviklingsmidler af Undervisningsministeriet som led i et indsatsområde i den gymnasiale udviklingsplan omkring klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.

Overordnet har skolernes opgave været at sætte fokus på et eller flere af disse fokusområder:

• Tiltag, der letter overgangen fra grundskole til gymnasiale uddannelser

• Strategier for opfølgning på elevfravær

• Klasseledelse og udvikling af relationskompetencer

• Udvikling af motiverende, engagerende og fastholdende undervisning med vægt på styrket elevinddragelse og elevindflydelse

• Faglige og sociale støttetilbud fx supplerende undervisning (lektiecaféer), skolemiljø (fysisk og socialt), mentorordninger (lærere) og ”buddy-ordninger” (andre elever) og kvalitetsmål og handleplaner samt vejledningstilbud eller krav om tilstedeværelse på skolen ved skriftlige opgaver.

Grundlaget for rapporten er dels de 12 udviklingsprojekter, der i perioden december 2012 til maj 2014 er udført af 14 gymnasieskoler rundt omkring i landet, og dels det arbejde, som Center for Ungdomsforskning har bidraget med gennem et følgeforsknings-arbejde med det formål at facilitere, kvalificere og analysere skolernes erfaringer og god praksis fra udviklingsarbejdet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse. Tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter i gymnasiet
Forfatter: Susanne Murning & Camilla Hutters
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Udgivelse: Center For Ungdomsforskning
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 134
Årstal: 2014