Denne rapport er en præsentation af følgeforskningen i forbindelse med udviklingsprogrammet ”Klasseledelse, læringsfællesskaber og faglige overgange”.

Udviklingsprogrammet er opdelt i to særskilte forløb, hvor halvdelen af de medvirkende gymnasiale institutioner har gennemført projekter om klasseledelse, mens den anden halvdel har gennemført projekter, som har adresseret overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. 

Klasseledelse 

Udviklingsprojekterne om klasseledelse har haft fokus på fem generelle temaer: 

  • øget samarbejde mellem lærerne om den enkelte klasse 
  • rammesætning af undervisningen med balance mellem faste rammer og lærerstyring og elev- /kursistinddragelse 
  • tydeliggørelse af forventningerne til eleverne/kursisterne 
  • styrket elev/kursist-lærerrelation 
  • redefinering af lærerrollen, så lærerne bliver bedre rustet til at håndtere de nye udfordringer i klasserummet 

Faglige overgange 

Udviklingsprojekterne om faglige overgange har haft fokus på fire generelle temaer vedrørende overgangen fra grundskolen til gymnasiet: 

  • at opbygge et veldefineret vidensgrundlag om elevernes faglige og studiemæssige kompetencer og udfordringer, når de begynder i de gymnasiale uddannelser 
  • at udvikle progression fra grundskole til gymnasiale uddannelser i elevernes evne til abstraktion og til at håndtere større stofmængder 
  • at etablere tætte lærersamarbejder mellem lærerne i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser 
  • at udvikle metoder til at håndtere spredning i elevforudsætninger, så alle elever kan få det bedst mulige udbytte af den indledende gymnasiale undervisning. 
Download PDF →

Fakta

Titel: Klasseledelse og faglige overgange
Forfatter: Dorte Ågård & Arnt Vestergaard Louw
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 70
Årstal: 2017