Denne evaluering afslutter anden og sidste fase i indsatsområdet for Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil i Ministeriet for Børn og Undervisnings (Undervisningsministeriet 2013) ”Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser 2013-15”. Rapporten er udarbejdet af følgeforskningsenheden FAN (Formidling, Analyse og Netværksarbejde) ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber.

I udbuddet lagde ministeriet op til at skolerne kunne sammentænke arbejdet i studieretningsprofileringen med rammeforsøg der indebar mere fleksibel tilrettelæggelse af uddannelses- og elevtiden. Målsætningen med udviklingsprojektet var at sætte ”yderligere fokus på skolernes arbejde med at give den enkelte studieretning en tydelig faglig og didaktisk profil. Målet er at styrke elevernes/kursisternes oplevelse af, at der til en studieretning/hf-fagpakke knytter sig en bestemt faglig optik og bestemte arbejdsformer, og at fagene spiller sammen på en måde, der gør studieretningen til en sammenhængende helhed”(Indbydelse til at deltage i 2.fase af udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser). Ministeriet for Børn og Undervisning 2013: 8).

Formålet med følgeforskningen var at støtte udviklingen af et fælles vidensgrundlag og at støtte udviklingen af en fælles platform for studieretningernes samspilsdidaktik. Følgeforskningens projektledelse er varetaget af Tina Høegh med konsulentstøtte til netværksmøder og skolebesøg af Peter Henrik Raae, og det har været et hovedformål for os at kvalificere de forskellige indsatser i skoleprojekterne i forhold til elever, lærere og skoleledelser og at kvalificere det enkelte skoleprojekt så det fik et tydeligt fokus via projektstyring baseret på forandringsteori der synliggør effekterne af skolens indsatser.

Download PDF →

Fakta

Titel: Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil, fase 2. 2013-15
Forfatter: Tina Høegh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 50
Årstal: 2015