For at tilskynde gymnasieskolerne til udvikling af handlingsrettede programmer og fælles mål for den enkelte studieretningsklasse på de gymnasiale uddannelser bevilgede Undervisningsministeriet midler til at fokusere studieretningerne på skolerne og give studieretningerne tydelig profil (se uddrag af ministeriets invitation bilag 1). Fjorten gymnasier har deltaget i dette udviklingsprojekts første fase 2012-14, og deres erfaringer ligger til grund for evalueringen i indeværende rapport. Rapporten er samlet af netværks-, analyse og formidlingsprojekt tilknyttet skolerne (FAN-enheden) ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Rapporten beskriver den indsamlede viden om erfaringer, processer og resultater som de fjorten gymnasiers projekter med studieretningsprofilering viste i første fase for FAN-projektet (Formidling, Analyse og Netværksprojekt). Indsamlingen af erfaringerne er foregået relativt processuelt gennem forløbets halvandetårige periode 2012-14 via teoretisk inspiration, refleksionsforløb, sparring projektdeltagerne imellem på netværksmøder og via skolernes egne skriftlige reformuleringer af eget projektfokus og egen projektproces.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Klare profiler i studieretningerne
Forfatter: Tina Høegh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 49
Årstal: 2014