I MONA nr.3 fra september 2010 giver Carsten Claussen, rektor på Tornbjerg Gymnasium i Odense, et tilbageblik og en status over matematik, fysik og kemis rolle og placering i det almene gymnasium efter 2005-reformen. I artiklen er der en fyldig  gennemgang af matematik og fysik, hvorimod kemi ikke fylder ret meget. Det har derfor givet anledning til denne kommentar. Jeg vil forsøge at give en uddybende status for faget kemi og supplere med nogle yderligere tanker om 2005-reformens intention om styrkelse af naturvidenskab. Carsten Claussens oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kemi efter gymnasiereformen
Forfatter: Vibeke Axelsen
Institution: Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2010 (4), s. 76-79, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 4
Årstal: 2010