På Nationalmuseet har vi i mange år og i mange sammenhænge anvendt det narrative som formidlingsgreb, både i udstillinger, i teaterstykker og på Facebook, men nok i særlig grad i relation til undervisningen. Resultaterne af disse forskellige tiltag peger på at “den gode fortælling” eller det at bruge fortællingen kan være et meget virkningsfuldt middel til at få børn og unge engageret i forhold til museets udstillinger og øvrige virksomhed, hvilket der i det følgende vil blive sat fokus på.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kejserens nye klæder?
Forfatter: Mette Boritz
Institution: Nationalmuseet
Udgivelse: MONA 2011 (3), s. 85-89, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 5
Årstal: 2011