I denne bog undersøger vi, hvad bedømmelser betyder for elevers læringsorienteringer, deres deltagelse i undervisningen og læringskulturen på henholdsvis handelsgymnasiet, det almene gymnasium, hf og erhvervsuddannelserne. 

Baggrunden for undersøgelsen er et øget fokus på karakterer på ungdomsuddannelserne, samtidig med at vi ved, at et ensidigt fokus på bedømmelse i form af karakterer kan være problematisk for elevernes læring og trivsel, ligesom der er risiko for at spærre for netop den kompetenceudvikling, der er formålet med uddannelserne. Afsættet for bogen er ikke, at vi skal holde op med at give karakterer eller bedømme elevernes præstationer i ungdomsuddannelserne. Formålet er at undersøge og belyse, hvad forskellige bedømmelsespraksisser betyder for de unges læringsorienteringer og læringskulturen på uddannelserne. 

Download PDF →

Fakta

Titel: Karakterbogen - Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur
Forfatter: Noemi Katznelson & Arnt Vestergaard Louw
Institution: Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Udgivelse: Aalborg Universitetsforlag
Genre: bog
Omfang: 109
Årstal: 2018