Undersøger tre udvalgte problemstillinger i forbindelse med design af opgaveark ved hjælp af en analyse af et eksisterende opgaveark og en efterfølgende observation af brugen af det pågældende ark. Resultaterne, som er et uddrag af en større undersøgelse, viser at omhyggeligt designede opgaveark kan imødekomme både skolelæreres behov og museers identiteter. Projektet er beskrevet i sin helhed i Mortensen & Smart (2007)

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kan opgaveark bygge bro mellem museum og skole?
Forfatter: Marianne Achiam
Institution: Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik
Udgivelse: MONA, 2008 (1), s. 46-60, Institut for Naturfagenes Didaktik
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 15
Årstal: 2008