Denne artikel bygger på erfaringerne fra et forsøgs og udviklingsprojekt »Elevkompetencer og Studierefleksion«, der udviklede og afprøvede foto-interviewmetoden som redskab i brobygningen mellem folkeskolen og gymnasiet. Projektet fandt sted i 2004-2005 som et samarbejde mellem fire gymnasieskoler (to hhx, en htx og en stx) og Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC. Det empiriske materiale i artiklen er de refleksioner, som  de seks involverede lærere formulerede i det skriveværksted, som var en del af projektet, samt interviews med et udsnit af de 60 involverede elever i 1.g.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: »Jeg oplever, at jeg kommer tættere på eleven« – om foto-interviews som bidrag til gymnasiearbejdet
Forfatter: Thomas Gitz-Johansen & Kim Rasmussen
Institution: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
Udgivelse: I Gymnasiepædagogik, 2008 (70): Det visuelle og det kreative bud på en visionær gymnasieuddannelse, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 28
Årstal: 2008