Denne publikation er et af resultaterne af DiDaK-projektet (2017- 2019). Projektet har titlen “Digital Dannelse og Kompetence- udvikling” og er foranlediget af Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiereformen, der blev indgået aftale om 3. juni 2016, med ikrafttrædelse fra skoleåret 2017-2018. Publikationen tager udgangspunkt i det desk-research-arbejde, som blev udviklet i begyndelsen af DiDaK-projektet (Caviglia, Dalsgaard og O’Donovan, 2017), og den nuværende udgave er opdateret ud fra indsigter fra projektet og nye udviklinger i feltets forskning og praksis.

Yderligere publikationer

Denne publikation er del II ud af i alt tre publikationer i DiDaK- projektet, der på forskellig vis bidrager til skolernes arbejde med digitale kompetencer. De tre dele er:

  1. Digitale kompetencer i gymnasiet
  2. Introduktion til digitale kompetenceområder
  3. Digitale kompetencer i fagene: Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet

Del I fremlægger resultaterne af aktionsforskningsprojektet i DiDaK og tager afsæt i det empiriske materiale indsamlet på skolerne gennem blandt andet interviews og observationsstudier. Del II indeholder en begrebslig rammesætning for digitale kompetenceområder og gennemgår centrale praksisser for digitale kompetencer. Del III indeholder konkrete eksempler og materialer rettet mod skolernes arbejde med digitale kompetencer i undervisningen.

Download PDF →

Fakta

Titel: Introduktion til digitale kompetenceområder
Forfatter: Francesco Caviglia & Christian Dalsgaard
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 2020
Genre: forskningsrapport
Omfang: 76
Årstal: 2020