De nye medier har øget vores muligheder for uformel kontakt med fremmedsprog. Det er oplagt, at engelsk her indtager en førerposition, men kontakten med andre sprog, der er relevante for skolen, er også blevet større. Dette skyldes ikke mindst, at store mængder sprogligt materiale i autentiske formater ligger tilgængelige på internettet, materiale som eleverne støder på, når de anvender medierne i deres fritid, eller når de bruger computeren i skolen. Internetbaseret materiale fungerer i denne forstand i stigende grad som et supplement eller et reelt alternativ til det eksisterende lærebogsmateriale i sprogundervisningen.

Der er altså på den ene side en rigdom af digitalt materiale tilgængeligt for lærere såvel som elever; på den anden side melder det naturlige spørgsmål sig, hvorvidt dette materiale har en reel anvendelighed for skolens sprogundervisning. I hvor høj grad afspejler materialet de mål og det indhold, som er rammen for skolens sprogundervisning, og i hvilken grad matcher materialet det sprog- og læringssyn, som skolen understøtter? Her kommer ikke mindst lærerens rolle i fokus, eftersom læreren i stadig højere grad skal kunne udvælge og inddrage det materiale, som er tilgængeligt på nettet.

Denne artikel vil beskæftige sig med, hvordan nye, internetbaserede former for undervisningsmateriale kan indgå i sprogundervisningen. Artiklen giver eksempler på, hvilke muligheder og udfordringer internetbaseret materiale giver for sprogundervisningen, samt hvilke vurderingskriterier læreren kan tage udgangspunkt i, når hun arbejder med dette materiale. Derudover vurderes det, i hvor høj grad netbaseret materiale giver mulighed for fornyelse af sprogundervisningen, dvs. i hvilken forstand mediet producerer nye former for materiale, der understøtter andre måde at gennemføre sprogundervisningen på.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Internetbaseret materiale i fremmedsprogsundervisningen – nye udfordringer for læreren
Forfatter: Bente Meyer
Institution: Institut for Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet
Udgivelse: Bettina Brandt-Nilsson, Karen Lund & Bente Meyer (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum, nr. 38
Genre: artikel
Omfang: 7
Årstal: 2006