I takt med, at de gymnasiale uddannelser har indført interdisciplinære undervisnings- og opgaveformer, er princippet om det afgrænsede fag og det faste pensum blevet udfordret. Eleverne skal vælge studieretninger, fag, niveauer, temaer, fagelementer og synsvinkler, de skal søge vejledning i udarbejdelsen af de store interdisciplinære opgaver, og de skal arbejde på tværs af fagene. Gennem interview med elever i de gymnasiale afgangsklasser har jeg undersøgt sådanne elementer af den interdisciplinære arbejdsform, og det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem elevernes generelle livsrelationer og disse arbejdsformer. De elever, som på det generelle plan har en frihedsrelation til livet, oplever de nye arbejdsformer på en anden måde end de elever, som har en nødvendighedens relation til livet. Hvis livet er præget af frihed, vil man have en tendens til at forfølge egne interesser, mens en tilværelse i nødvendighedens lys meget let kan føre til, at man bliver usikker og reelt bliver ude af stand til at gennemføre det interdisciplinære arbejde.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Interdisciplinære kompetencer mellem frihed og nødvendighed
Forfatter: Lilli Zeuner
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2011 (6), s. 2-4
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 3
Årstal: 2011