Artiklen tager udgangspunkt i et igangværende PhD-projekt, som er bygget op omkring et pædagogisk eksperiment, kaldet den faglige evaluerende lærer-elevsamtale. Denne samtale integrerer evaluering og undervisning i én arbejdsproces og leverer ‘her og nu’ evalueringer. Eksperimentet er gennemført som et aktionsforskningssprojekt med 8 lærere og gymnasieklasser i skoleåret 2002/2003. Projektets forskningsmæssige formål er at undersøge den integrerede evaluering som en systematisk og fortløbende refleksion af den faglige undervisning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Integreret evaluering – et pædagogisk eksperiment
Forfatter: Torben Spanget Christensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Karen Borgnakke (red.), Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium, Gymnasiepædagogik, Nr. 47, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 153-186
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 34
Årstal: 2004