Projektet har, med sit didaktiske udgangspunkt, fokus på nytænkning af undervisningsorganiseringer og –former, lærer- og elevroller/-funktioner samt mediebrug, og den konkrete anledning er spørgsmålet om, hvordan begrebet innovative kompetencer kan forstås og udvikles i konkrete undervisningskontekster. Otte skoleprojekter udgør den empiriske ramme for denne rapport.

Både elevers, læreres og lederes erfaring, som deltagende i skoleprojekterne, har en fremtrædende plads, og deres stemmer høres i forbindelse med deres refleksioner over begrebet innovation og præmisserne for udvikling af elevernes innovative kompetencer i de gymnasiale uddannelser.

Projektets intention er således at bidrage med ny viden om, hvilke muligheder konkrete undervisningskontekster kan give den enkelte elev, så denne får de bedste betingelser for at udvikle innovative kompetencer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen
Forfatter: Helle Mathiasen, Majken Leth Gudnitz, Lene Tortzen Bager & Mette Brinch Thomsen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 134
Årstal: 2014