I forskningscirklen ”Inkluderende undervisningsmetoder” har hver enkelt cirkeldeltager valgt sit eget faglige fokus indenfor rammen af dette fælles tema. Ideen er ikke at afprøve nogen særlige metoder eller fælles ideer, men nærmere at få et ’kik’ ind i hinandens verdener og give mulighed for fælles refleksion og erfaringsudveksling i forhold til nogle af de inkluderende undervisningsmetoder som forskningscirkeldeltagerne har gang i. Forskningscirklens produkt er tænkt som et inspirationshæfte, der kan give læseren anledning til refleksion og mulige træk på andres erfaringer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Inkluderende undervisningsmetoder
Forfatter: Ulla Højmark Jensen, Pernille Ehlers, Carin Welinder, Birgit Riedel Langvad, Sune de Montgomery Nørgård & Sine Camilla Jensen
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Genre: Arbejdsgruppenotat
Omfang: 35
Årstal: 2013