Curriculum er et begreb som man kun i begrænset omfang bruger på dansk for at beskrive uddannelser. Med dette nummer af Sprogforum ønsker vi at bidrage til at begrebet i højere grad vinder indpas i dansk sprogbrug, da det efter vores mening er med til at præcisere hvad der former vores uddannelser på alle niveauer. Når der laves statslige læreplaner for børnehaver, er det fx fordi staten Danmark vil danne og uddanne børn til noget frem for noget andet, og ligeså i grundskolen, i ungdomsuddannelserne, på de mellemlange videregående uddannelser og de videregående uddannelser. Det er dette noget som begrebet curriculum berører.

Begrebet er komplekst – se fx William Pinars over 1000 siders værk om curriculum (Pinar m.fl . 2002) – og i denne artikel kan vi derfor blot løfte en fl ig af de centrale udfordringer inden for den del af curriculumstudier som har fokus på undervisning i fremmedsprog og andetsprog. Vi vil præsentere tre curriculære problemstillinger.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvorfor nu tale om curriculum?
Forfatter: Anne Holmen, Bergthóra Kristjánsdóttir & Karen Lund
Institution: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet; Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Udgivelse: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Anne Holmen & Annette Søndergaard Gregersen (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum
Genre: artikel
Omfang: 16
Årstal: 2010