Formålet med papiret er at redegøre for den sociale baggrund for unge, der ikke går i gang med en ungdomsuddannelse, og beskriver de typer af processer, der bevirker, at de unge ikke går i gang med eller afbryder en uddannelse. Endelig diskuteres forslag til indsatser/interventioner, der kan gribe ind i disse processer.

For at kunne gøre dette, skal man have øjne for særlig tre forhold. For det første er det vigtigt at have en forståelse af, hvad det vil sige at være ung i nutidens samfund og dermed, hvilke krav de unge generelt stiller til sig selv og som stilles til dem fra deres omgivelser (modernitet/postmodernitets tendenser på samfundsniveau). For det andet er det vigtigt at have øje for de specifikke forskellige opvækstbetingelser, som forskellige grupper af unge har haft og som har givet dem forskellige forudsætninger for at tage en uddannelse og for at komme ind på arbejdsmarkedet (social arv/social psykologiske mekanismer på individ/gruppe niveau). For det tredje er det vigtigt at have øje for, hvad det er for formelle og uformelle strukturer og kulturer der møder de unge på såvel uddannelsesinstitutionerne som på arbejdsmarkedet (organisationsniveau analyse).

I arbejdspapiret vil vi implicit arbejde med alle tre aspekter, men eksplicit koncentrere os om at se på forholdet mellem social arv/socialpsykologiske mekanismer på individ og gruppeniveau i forhold til de formelle og uformelle strukturer og kulturer i uddannelsessystemet og til dels også på arbejdsmarkedet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvor gik det galt?
Forfatter: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 38
Årstal: 2003