Hvilke sprogdidaktiske greb kalder nutidens og fremtidens sprogundervisning på, og hvordan kan vi motivere elever til at lære andre fremmedsprog end engelsk?

Det er svært at formulere helt konkrete bud på, konstaterer forsker Petra Daryai-Hansen, fordi forskning i fremmedsprogene er underprioriteret i dag. Hun fremlægger i stedet teoretiske bud på anbefalinger til det videre arbejde med fremmedsprogene ude på skolerne og peger blandt andet på, at motivation er koblet til den enkelte elevs pro- gression, og at der er en særlig udfordring i overgangen fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser. Undervisningen skal derfor tilrettelægges, så den enkelte elev kan opnå succesoplevelser.

Der skal arbejdes med mangfoldighed af indhold og metoder, og der skal tilrettelægges individuelle læringsrum og læringsfællesskaber, hvor eleverne kan arbejde med det, de hver især vurderer, er interessant.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvilke sprogdidaktiske greb kalder nutidens og fremtidens sprogundervisning på - og hvordan kan vi motivere eleverne til at lære andre fremmedsprog end engelsk?
Forfatter: Petra Daryai-Hansen
Institution: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Genre: artikel
Omfang: 3
Årstal: 2016