Reformen kan grundlæggende beskrives som meget ambitiøs – og kompliceret at håndtere – fordi den er blevet til som kompromiser eller alliancer mellem mindst fire forskellige diskurser. Fire meget forskellige forståelser af, hvad der er »gymnasiets problem«, og hvilke »løsninger« gymnasiereformen skal repræsentere. Vi har benævnt de fire diskurser: Reformdiskursen, kanondiskursen, kompetencediskursen og præstationsdiskursen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hvad er problemet? Fire konkurrerende diskurser om gymnasiereformen
Forfatter: Jakob Ditlev Bøje, Katrin Hjort, Peter Henrik Raae & Lene Larsen
Institution: Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber og Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Udgivelse: Gymnasieskolen 2006 (5)
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 8
Årstal: 2006