Artiklen diskuterer de muligheder og udfordringer der lå for htx i forbindelse med gymnasiereformen fra 2005. Htx har både nogle erfaringer med væsentlige aspekter af reformen (f.eks. projektarbejde) og står samtidig over for at skulle finde en balance i landskabet mellem traditionerne i (især) det almene gymnasium og erhvervsuddannelserne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Htx i fremtidens gymnasiale landskab
Forfatter: Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: I: Warring, N., Smistrup, M. & Eriksen, U.: Samfundsborger – Medarbejder. Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser. Odense: Erhvervsskolernes Forlag (s.197-212)
Genre: Kapitel i antologi
Omfang: 16
Årstal: 2004