Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt, der involverer seks gymnasier (der repræsenterer stx, htx, hhx og hf) i Region Hovedstaden. Projektets formål er at arbejde med organiseringen og implementeringen af undervisningen på en måde, der understøtter, at de deltagende elever udvikler nye innovationskompetencer, et højere fagligt niveau samt større motivation og lyst til at lære. På hvert gymnasium deltager et team af lærere samt eleverne i én klasse, der i hele deres gymnasietid deltager i projektet.

I dette resume gengives hovedkonklusionerne fra evalueringen efter 21 måneder i projektet. Den fulde evalueringsrapport er tilgængelig under titlen ”Midtvejsevaluering af Gymnasiet tænkt forfra – Projektets status efter de første 21 måneder i forhold til de opstillede succeskriterier”.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra
Forfatter: Jan Alexis Nielsen
Institution: Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universtet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 7
Årstal: 2014