I min respons til Ebbensgaard og Christensen vil jeg tage udgangspunkt i begrebet didaktisering, som blev et begreb, vi vendte tilbage til flere gange under symposium om sammenlignende fagdidaktik ved Syddansk Universitet i november 2011, men som også optrådte med forskellige betydninger og betydninger, der forskød sig undervejs i vores drøftelser. Jeg vil indledningsvist skelne analytisk mellem feltet for kulturskabende og vidensproducerende aktivitet og feltet for opdragelse og uddannelse, for min hovedpointe vil være, at didaktisering finder sted, når indhold fra den kulturskabende og vidensproducerende aktivitet omformes til læringsindhold i feltet for opdragelse og uddannelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Historiefagets og samfundsfagets didaktisering
Forfatter: Leon Dalgas Jensen
Institution: Professionshøjskolen UCC
Udgivelse: CURSIV 2012, (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2012