Artiklen undersøger og plæderer for, at elevernes indsigt i historiefagets didaktiske videnskabsdisciplin er afgørende for at fremme deres metakognitive historiekompetencer. Dette sker med et udblik til det gymnasiale samfundsfag. Artiklen er et bidrag til en diskussion om, hvorvidt denne måde at tænke fagdidaktik ind i elevernes læringsmål kan anvise en teoretisk tilgang, hvorpå man kan komparere og skabe forbindelse mellem forskellige fags didaktikforståelser. Artiklen er dermed et bud på én mulig metode til at arbejde med sammenlignende fagdidaktik.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Historiedidaktik som metakognition – udspil til komparativ fagdidaktik
Forfatter: Aase H. Bitsch Ebbensgaard
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 19
Årstal: 2012