Historiefaget på stx blev lige som de øvrige fag ændret med reformen i 2005. Denne rapport samler op på de første erfaringer med et samlet historieforløb efter de første studenter efter reformen dimitterede i sommeren 2008. Evalueringen vurderer historie i forhold til de gældende regler i bekendtgørelse og læreplan og belyser i særdeleshed de forhold i læreplanen der kan betragtes som nyskabelser. Det drejer sig fx om skiftet i læreplanen fra indholdsstyring til målstyring, om en øget betoning af flerfaglige samspil og om ændrede arbejds-, evaluerings- og prøveformer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Historie A på stx
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 42
Årstal: 2008