I denne rapport fremlægger Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, evalueringen af faget historie med samfundskundskab i det almene gymnasium. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem EVA og en faglig evalueringsgruppe i henhold til instituttets Handlingsplan 2000. Evalueringen baserer sig på et stort dokumentationsgrundlag, herunder selvevalueringer ved historielærere, ledelser og elever på 15 udvalgte gymnasieskoler i Danmark samt en spørgeskemaundersøgelse omfattende alle lærere med undervisningskompetence i faget i det almene gymnasium.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Historie med samfundskundskab i det almene gymnasium
Forfatter: Michael Andersen (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 209
Årstal: 2001