Aalborg Katedralskole har på forsøgsbasis oprettet en toårig hf-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF). I alt ni kursister begyndte på det særligt tilrettelagte hf-forløb i august 2010. Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en delevaluering og en slutevaluering af forsøgsordningen. Denne rapport formidler resultaterne af slutevalueringen. Rapporten har særlig fokus på 2. år af uddannelsen, hvor delevalueringsrapporten, som blev offentliggjort i 2011, havde fokus på 1. år. Tilsammen udgør de to rapporter evalueringen af begge år på hf-forsøgsuddannelsen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hf for unge med ASF - slutevaluering
Forfatter: Tine Holm (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 40
Årstal: 2012