Hf har som uddannelse eksisteret i over 40 år, men det er først for få år siden, at det blev muligt at tage den 2-årige hf uddannelse på et VUC-center. Tidligere udbød VUC kun enkeltfag på hf niveau. Det betyder at hf på VUC på mange måder er ny i det samlede uddannelsesbillede – og stadig i gang med at afsøge, hvem der søger uddannelsen og i forhold til de tre andre gymnasiale uddannelse. Det er veldokumenteret at hf rekrutterer kursister fra en bredere social baggrund end stx (jf. f.eks. Klewe, 2009: Bech m.fl., 2009). Men der findes ikke mange større undersøgelser, der går tættere på hf-kursisternes uddannelsesmotivationer og begrundelser for at vælge hf på VUC – endsige deres vurdering af studiemiljøet på uddannelsen. Det udgør omdrejningspunktet for denne undersøgelse, hvor vi vil tegne en profil af kursistgruppen på hf på VUC, og beskrive deres baggrund og motivation for valget af hf på VUC samt gå i dybden med deres oplevelser af at være kursister på VUC.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Hf på VUC - et andet valg
Forfatter: Mette Pless & Niels-Henrik M. Hansen
Institution: Center for Ungdomsforskning
Genre: Rapport
Omfang: 83
Årstal: 2010