Folderen er bygget op i fire afsnit. Afsnit 2 giver en kort præsentation af hhx og af projektet. Afsnit 3-5 præsenterer resultater fra undersøgelsen. Hvert af disse afsnit afsluttes med en række punkter til overvejelse.

Det overordnede billede af hhx, som denne undersøgelse tegner, viser, at uddannelsen langt hen ad vejen lever op til elevernes forventninger til indholdet og formålet med uddannelsen. Eleverne er glade for uddannelsen, deres lærere og deres faglige niveau, og stort set alle eleverne er glade og tilfredse med at gå på hhx. Eleverne er meget tilfredse med store dele af undervisningen og fagene. Specielt det direkte anvendelsesorienterede aspekt ved hhx er noget, eleverne taler meget positivt om. Der er dog også en del af eleverne, der taler om, at hhx giver dem de videreuddannelsesperspektiver, de ønsker, og hhx er altså ikke entydigt rettet mod et job eller elevplads direkte efter hhx i elevernes perspektiv. En af hhx’ særlige kvaliteter er derudover, at den evner at tiltrække mange elever fra relativt uddannelsesfremmede hjem, og derigennem er hhx i høj grad med til at sikre, at flere elever tager en gymnasial uddannelse.

Men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer på nogle områder. Eleverne efterlyser bedre og mere nuanceret viden og information om de muligheder, de får med handelsgymnasiet, samt hvad fagene på hhx, specielt de nye, indeholder. Dette kunne muligvis også lette studiestarten, som nogle af eleverne påpeger kan være en overvældende oplevelse. Det sociale miljø på hhx fungerer godt, men som denne folder viser, er der også plads til forbedringer på den front. I den sammenhæng er det centralt for eleverne, at de oplever, at der er gode rammer for det sociale liv og studiemiljøet på hhx. Hvad angår fagene, hvis formål og relevans i elevernes optik fremstår meget forskellige, kunne der med fordel i endnu højere grad arbejdes med at binde fagene sammen og understøtte elevernes muligheder for at se formålet og relevansen med alle fagene på hhx. Som de sidste forhold vil vi her pege på forholdet mellem hhx som uddannelse til job og uddannelse til videreuddannelse og stille spørgsmålet, om der i endnu højere grad kan arbejdes med at gøre eleverne studieparate uden at miste de kvaliteter, der ligger i oplevelsen af hhx’ direkte anvendelighed, som er en af de største tiltrækningskræfter ved hhx.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Handelsgymnasiet – hhx Kvaliteter og udfordringer
Forfatter: Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown & Birgitte Simonsen
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Erhvervskolernes Forlag
Genre: Rapport
Omfang: 51
Årstal: 2010