Traditionelt har centrale aktører i og omkring gymnasieverdenen været tilbøjelige til at se gymnasiets opgave ikke blot som todelt, men som tvedelt, dvs. bestående af to adskilte opgaver. Den studieforberedende opgave kan vel siges at gå ud på dels at meddele konkret faglig viden med tilknyttede færdigheder, som videregående uddannelser kan trække og bygge på, dels at frembringe tænkeformer, arbejdsformer og studievaner af betydning for videre uddannelse. Den almendannende opgave, som vil blive diskuteret grundigere nedenfor, går på sin side ud på at udstyre eleverne med materiel og/eller formal dannelse som forberedelse til livet i almindelighed.

Download PDF →

Fakta

Titel: Gymnasiets opgave, almen dannelse og kompetencer
Forfatter: Mogens Niss
Institution: Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2000 (1), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2000