Dette hæfte bygger på EVA’s evalueringsrapport “Gymnasiernes tiltag for tosprogede”, der blev offentliggjort 24. oktober 2006. Evalueringen har undersøgt hvilke konkrete tiltag ni forskellige gymnasieskoler har sat i værk for at støtte de tosprogede så de kommer succesfuldt gennem uddannelsen, og hvilke strategier der ligger bag. Hæftet præsenterer evalueringens anbefalinger og gymnasieskolernes erfaringer – både med strategiarbejdet og med selve tiltagene for de tosprogede elever. Det har fokus på idéer til tiltag for tosprogede elever.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever
Forfatter: Vicki Facius (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 144
Årstal: 2006