Evalueringen er gennemført på et tidspunkt hvor skolerne netop havde dimitteret de første kuld af studenter efter den vidtspændende reform. Evalueringen fokuserer på de nyskabelser der blev indført da reformen trådte i kraft i 2005 – både med hensyn til uddannelsernes struktur og med hensyn til deres overordnede faglige og pædagogiske indhold. Samtidig belyser evalueringen reformen som et skoleudviklingsprojekt, og den vurderer de udfordringer som implementeringsarbejdet på skolerne rummer. Evalueringen inddrager både elev-, lærer- og lederperspektiver. Gymnasiereformen er kompleks og omfattende, og skolerne er ikke færdige med at implementere den. Derfor skal reformen have tid til at virke, lyder det i evalueringen. Den rummer anbefalinger til skolernes videre arbejde og til Undervisningsministeriet, bl.a. om studieretninger og valg af samme, om det flerfaglige samspil og om det nye samarbejdsformer på skolerne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereformen på hhx, htx og stx
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 179
Årstal: 2009