Galilei var på en gang revolutionær på tre fronter: Han var med til at ændre verdensbilledet, han var eksperimentalist på den nye måde, og han arbejdede “som matematisk videnskabsmand” på den nye måde. Det er nok lige så vigtigt at gymnasiet introducerer til Galileis og efterfølgeres revolutionerende nye tankegange og arbejdsmetoder, som til nye naturvidenskabelige resultater fra Galilei og siden hen – begge dele er nemlig naturvidenskabeligt almendannende samtidig med at være studieforberedende til naturvidenskabelige og tekniske fag. Mon gymnasiereformen vil levere varen?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereformen og Galileis 3 revolutioner
Forfatter: Jens Højgaard Jensen
Institution: Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: MONA 2005 (1), s. 71-81, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 11
Årstal: 2005