I artiklen “Gymnasiereformen og Galileis 3 revolutioner” beskriver Jens Højgaard Jensen (JHJ) krav til naturvidenskabsundervisningen i gymnasiet og spekulerer på om gymnasiereformen kan levere varen. Jeg er grundlæggende enig i den overordnede karakteristik af naturvidenskabelig dannelse som omfattende en viden om naturen og ikke mindst arbejdsmetoder og tænkemåder. Men jeg ser i artiklen en række beskrivelser af indholdet af gymnasiereformen og intentionerne hermed som jeg ikke er enig i. Jens Jensens oprindelige artikel kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereformen – hvilken vare er bestilt?
Forfatter: Gert Hansen
Institution: Fysiklærerforeningen
Udgivelse: MONA 2005 (2), s.104-106, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Kommentar
Omfang: 3
Årstal: 2005