Fem år efter en omfattende reform af de gymnasiale uddannelser giver artiklen en lidt personligt præget status over fagene matematik, fysik og kemi i det almene gymnasium (stx). Gennemgående har fagene klaret sig godt i forandringerne, men der er på en lang række områder plads til og behov for forbedringer. Endnu større udfordringer venter imidlertid hele uddannelsessystemet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiereformen - 5 år efter
Forfatter: Carsten Claussen
Institution: Tornbjerg Gymnasium
Udgivelse: MONA 2010 (3), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Analyse
Omfang: 9
Årstal: 2010