Der har ikke været mange sekunders ro omkring den gymnasiereform, som så dagens lys i august 2005. Både i de nationale medier og i Gymnasieskolen har reformen ofte været diskuteret. Men hvad mener lærere som samlet gruppe egentlig om reformen? Vi vil i denne artikel præsentere nogle svar på dette ud fra to kvantitative undersøgelser fra 2005-06 og 2007-08. I undersøgelserne har vi sat fokus på, hvordan lærere fra alle fire gymnasiale uddannelser ser på en række reformrelaterede emner, og hvordan deres praksis har udviklet sig siden 2005.

I denne artikel vil vi begrænse os til at præsentere, hvad undersøgelserne siger om forskellige didaktiske positioner hos lærerne, og hvad disse forskelligheder betyder for vurderingen af elevernes faglige kunnen efter reformen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasielæreres syn på læring efter 2005-reformen
Forfatter: Steen Beck & Michael Paulsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasieforskning 2009 (1), 1-5
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 4
Årstal: 2009