Afhandlingen undersøger og giver et bud på gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelsen. Den tager udgangspunkt i hypotesen, at samspillet mellem fagets kernestof og  metoder og fagets fagperspektiveringer er afgørende for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelsen. Almendannelse defineres som myndighed, selvforståelse og omverdensforståelse. Gennem en formulering af tre fagfaglige kompetencemål og tre metafaglige kompetencemål etableres en analytisk og begrebsafklarende forbindelse mellem gymnasiefysikfagets almendannelsesmål og videnskabsfagets discipliner og humaniora-fagfaglighed.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasiefysikfagets almendannelsesbidrag
Forfatter: Bjarke Skipper Petersen
Institution: Institut for natur, systemer og modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: IMFUFA, Roskilde Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 280
Årstal: 2009