1.3 Målsætning og problemfeltsskitse

Formålet med den foreliggende afhandling er at undersøge, hvad gymnasieelever finder interessant i biologi, både i skolen og i forbindelse med ekskursioner til zoologiske haver og akvarier som Odense Zoo og Fjord & Bælt, Kerteminde.

Som led i realiseringen af dette formål opstilles det undermål at udvikle et teori- og begrebsapparat, som kan anskueliggøre ’interesse’. Dette vil først og fremmest sige en begrebsliggørelse af fænomenet ’interesse’ i pædagogiske sammenhænge. Mere specifikt vil afhandlingen derfor beskæftige sig med spørgsmål som:

  • Hvad er interesse?
  • Hvordan manifesteres gymnasieelevers interesse i skolens biologiundervisning og på ekskursioner?
  • Hvilke konsekvenser kan interesse tænkes at have for deres læring?

Spørgsmålene skal betragtes som en problemfeltsskitse. Det første spørgsmål, og til dels også det sidste, besvares i kapitel 4, hvor jeg udvikler et teori- og begrebsapparat omkring fænomenet ’interesse’ i pædagogisk sammenhæng. Jeg opstiller derfor først et præciserende forskningsspørgsmål om elevers interesse til sidst i kapitel 4.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasieelevers situationelle interesse i forskellige læringssammenhænge i faget biologi
Forfatter: Niels Bonderup Dohn
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 256
Årstal: 2007