Afhandlingens forskningsspørgsmål  er “Hvilke læringssituationer i den naturvidenskabelige undervisning i gymnasieskolen frembringer gymnasieelevers situationelle interesse?” Dette spørgsmål behandles udfra en teoretisk tilgang og ved hjælp af to empiriske casestudie af henholdsvis IKT-baserede og et rollespilsbaseret undervisningsforløb. Afhandlingen er opdelt i de følgende fire afsnit: Afsnit 1 har til formal at forankre afhandlingen i den naturvidenskabelige samfundsdebat og de naturvidenskabelige tiltag savel som i de teoretisk strømninger indenfor henholdsvis unges identitet, interessebegrebet, motivationsbegrebet, læringsbegrebet og rollespil. I afsnit 2 præsenteres afhandlingens to metodologier – design-baseret forskning og Grounded Theory – der i afhandlingen bruges til at undersøge gymnasieelevernes interesser for de naturvidenskabelige fag i læringssituationer. I afsnit 3 præsenteres design, udvikling, dataindsamling og dataanalyse af afhandlingens case 1 omhandlende IKT og case 2 omhandlende rollespil. I afsnit 4 diskuteres, konkluderes og perspektiveres afhandlingens resultater.

Download PDF →

Fakta

Titel: Gymnasieelevers interesse for de naturvidenskabelige fag
Forfatter: Mikkel Knudsen Kofoed
Institution: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 433
Årstal: 2011