Kapitlet diskuterer projektarbejdsformen med udgangspunkt i Bernsteins begreber om klassificering og rammesætning. Der lægges særlig vægt på spørgsmålet om elevernes kontrol over indhold og forløb, og de vanskeligheder de stiller såvel lærere som elever overfor. Det gælder f.eks. vurderingen af, hvilket indhold som er relevant, og det gælder risikoen for at arbejdsformen er socialt sorterende. Der argumenteres for, at trods disse vanskeligheder rummer arbejdsformen også nogle styrker – også i forhold til social integration.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Gruppearbejde og projektarbejde - didaktiske modsætninger og paradokser
Forfatter: Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: I: Bjarne Gorm Hansen & Annalisa Tams, Almen didaktik (1. udg., s. 325-352). Værløse: Billesø & Baltzer
Genre: Kapitel i bog
Omfang: 28
Årstal: 2006