Det kan være en meget intens periode i de nystartede gymnasieelevers liv på blot tre måneder at skulle finde ud af, hvilken retning de vil gå i gymnasiet og måske på sigt i deres liv. Også for lærere og ledere kan grundforløbet være en kompakt periode, fordi den er fyldt med diverse aktiviteter, som eleverne skal igennem for at afklare, hvad de vil – samtidig med at de helst skal opbygge et godt fagligt og socialt tilhørsforhold til skolen, til de nye kammerater og lærerne. Det viser den følgeforskning, som følger gymnasiereformen, og som senest har haft fokus på grundforløbet efter reformen.

I dette hæfte kan gymnasieledere, -lærere og -vejledere samt elevråds-repræsentanter finde inspiration til, hvordan man kan planlægge et grundforløb på de treårige gymnasiale uddannelser, der tager højde for, hvad der har betydning for elevernes afklaringsproces. Hæftet bygger på følgeforskningen til gymnasiereformen i 2018 og indeholder:

• Fund og fakta fra følgeforskningen om, hvad der har betydning for elevernes afklaringsproces.

• Konkrete eksempler på, hvordan skoler har tilrettelagt afklarende aktiviteter i grundforløbet.

• Dilemmaer og opmærksomheds-punkter i arbejdet med grundforløbet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Grundforløb i de gymnasiale uddannelser. Inspiration til stx, hhx og htx
Forfatter: Kristine Hecksher, Sarah Schoop og Anne Breinhold Olsen
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Genre: evalueringsrapport
Omfang: 24
Årstal: 2019