I denne artikel vil vi fremdrage nogle af de analyser og konklusioner, som vi kan udlede af vores følgeforskning i forbindelse med Region Syddanmarks projekt Anvendelsesorienteret undervisning.
Vores gennemgående påstand er, at der er grænser for pædagogik, og som en rammesætning af vores diskussion ser vi på push- og pull-faktorer på tre niveauer: Et strukturelt, et kulturelt og et individuelt niveau. Disse push- og pull-faktorer kan virke fremmende (push-faktorer) og hindrende (pull-faktorer) for de unges engagement.

Download PDF →

Fakta

Titel: Grænser for pædagogik – anvendelsesorientering i praksis
Forfatter: Lilli Zeuner & Finn Wiedemann
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2013 (9), s. 9-10
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 2
Årstal: 2013