Artiklen spørger om det giver mening at forske i kulturfag som dansk og engelsk. Baggrunden for denne undersøgelse er forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write – Literacy and Disciplinarity in Danish Upper Secondary Education, eller på dansk Faglighed og Skriftlighed, ledet af Ellen Krogh. I dette projekt undersøges sammenhængen mellem gymnasiefags faglighed og skriftlighed med brug af et etnografisk forskningsdesign. Jeg deltager i projektet med to delstudier, ét longitudinalt studie der følger elevers udvikling af skriveridentitet og skrivekompetence  på tværs af fag, og ét sammenlignende fagdidaktisk studie der handler om skrivning i engelsk og dansk. Det er sidstnævnte der fokuseres på i denne sammenhæng.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Giver det mening at forske i ’kulturfag’? På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i en gymnasiekontekst
Forfatter: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 27
Årstal: 2012