Artiklen omhandler fagdidaktiske aspekter vedrørende anvendelse af geografiske informations-systemer (GIS) i gymnasiefaget naturgeografi. I artiklen opbygges en didaktiskmodel for GIS i gymnasieundervisningen. Modellen har sin didaktiske forankring i praksisfeltet. GIS gennemgås kort som begreb, og der opbygges en definition, som er relevant for gymnasieskolen. Gennem en analyse af de officielle bekendtgørelser for faget udstikkes rammerne for anvendelse af GIS i undervisningen. Artiklen afslutter med opbygningen af en didaktisk model som er niveaudelt og passer til fagets rammer. Modellen baserer sig empirisk på erfaringer og erkendelse fra observationer, en spørgeskemaundersøgelse samt gennemførelse af undervisningsforløb. Der arbejdes løbende på at videreudvikle modellen til anvendelse i folkeskolen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: GIS i gymnasiet – etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi
Forfatter: Mikkel Wendelboe Toft
Institution: Copenhagen Business School
Udgivelse: MONA 2007 (1), s. 32-49, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 18
Årstal: 2007