Er undervisningen i litteraturhistorie blandt gymnasieelever ved at forfalde til et afkrydsningssystem, en ydre staffage og en kedsommelig dogmatik?  Og hvordan forholder vi os til, at der på universiteternes danskstudier i dag kun skrives få specialer om emner, der ligger før det moderne gennembrud, ja, endda før 1980? Professor i Litteratur fra Syddansk Universitet Anne-Marie Mai er enig i, at litteraturhistorien er trængt, men plæderer for, at man i stedet for at se det udvidede danskfag som en trussel mod litteraturhistorien bør kigge på de mange nye muligheder, der er for at gentænke litteraturhistorien på alle niveauer af undervisningen.

Eksternt link →

Fakta

Titel: At gentænke litteraturhistorien uden facitlister og fine fornemmelser
Forfatter: Anne-Marie Mai
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Turbulens.net
Genre: Debatindlæg
Årstal: 2014